Ini Ciri Orang yang Menjadi Sahabat dan Dicintai Malaikat

Posted on
Malaikat merupakan makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah SWT. Mereka adalah bangsa yang senantiasa patuh akan perintah-Nya dan tidak pernah melakukan perbuatan dosa.. Allah menugaskan para malaikat untuk mendampingi kehidupan manusia selama hidup di dunia.
Tidak hanya itu, ada pula malaikat yang bertugas di dalam surga dan neraka. Dalam kesehariannya, para malaikat ini tidak makan, minum apalagi menikah. Hal ini dikarenakan mereka tidak diberikan karunia berupa nafsu ataupun pikiran.

Akan tetapi, banyak orang yang belum tahu bahwa ternyata para malaikat ini memilih manusia untuk dijadikan sahabat untuk mereka. Namun, sudah pasti mereka adalah orang pilihan dari Allah SWT. Lantas, siapakah orang yang dijadikan sahabat serta dicintai oleh para malaikat ini? Berikut informasi selengkapnya.

Orang pilihan yang menjadi sahabat dan dicintai oleh para malaikat Allah adalah orang yang beriman. Allah SWT menugaskan kepada para malaikay untuk senantiasa melimpahkan rasa aman ke dalam hati orang yang beriman.

Tidak cukup sampai di situ, para malaikat ini juga diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira tentang surga kepada kaum beriman serta loyal kepada mereka di dalam kehidupan dunia ataupun akhirat. Allah Ta’ala berfirman:
“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: “Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu”. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat; di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan (bagimu) dari Tuhan Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Fushshilat: 30-32)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *